Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva 2018

Výroční členská schůze družstva BD Tůně, bytové družstvo, se sídlem Uherské Hradiště, Tůně 848, PSČ 686 01, se uskuteční dne 26.4.2018 od 17.00 hodin v sušárně domu č. p. 847, ul. Tůně, v Uherském Hradišti.

Program:

  1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti.
  2. Přednesení programu a orgánů výroční členské schůze.
  3. Změna statutárního orgánu – volba.
  4. Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2017.
  5. Provozní záležitosti domu.
  6. Závěrečné usnesení.
  7. Závěr.