Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva 2020

Výroční členská schůze družstva BD Tůně, bytové družstvo, se sídlem Uherské Hradiště, Tůně 848, PSČ 686 01, se uskuteční dne 10.9.2020 od 16.30 hodin v zasedací místnosti vedle kanceláře správce domu Ing. Moniky Markové, Otakarova 1253, Uherské Hradiště.

Program:

  1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti.
  2. Přednesení programu a orgánů výroční členské schůze.
  3. Projednání a schválení řádné roční závěrky za rok 2019.
  4. Závěrečné usnesení.
  5. Závěr.